افتخارات

  • جزء ۱۰ شرکت برتر فعال در حوزه وصول مطالبات بانک مسکن طبق ارزیابی های صورت گرفته توسط اداره کل وصول مطالبات بانک مسکن
  • اولین شرکت برتر در حوزه وصول مطالبات بانک قرض الحسنه مهر ایران کشور
  • دارای برندینگ ونداد در حوزه خدماتی