ارزش ها

 حرفه ای گری:

کارکنان ما مهم ترین عامل پایداری ، رشد و تعالی سازمان هستند. تعهد ، تخصص و تجارب علمی آنان سرمایه اصلی ما به شمار می رود. ما کارکنان خود را ارج می نهیم و با توانمند سازی مستمر، دستیابی به اهداف متوازن سازمان را ميسر می سازیم.

قابلیت اتکا:

ارائه خدمات به صورت قابل اطمینان

همکاری و مشارکت تیمی:

ارائه تصمیمات و راه حل ها بصورت تیمی و مشارکتی

یکپارچگی (انسجام):

ارائه خدمات به صورت منسجم و به شکل واحد

مشتریان
مشتریان دلیل اصلی توسعه پایدار ما هستند ؛ تلاش می کنیم تا با درک و پیش بینی الزامات ، نیازها و خواسته های حال وآینده آنان و مشارکت دادن آن ها در فعالیت هایمان ، با نوآوری و خلاقیت ، خدمات خود را سریع تر ، ارزان تر و با کیفیت مطلوب انجام داده و برایشان ارزش های پایدار ایجاد کنیم.

سیستم ها و فرایند ها
سیستم های جامع و فرایند های کارا و اثربخش مبتنی بر فناوری های نو ، ابزارهای اصلی ما برای تحقق راهبرد های سازمان هستند. با مدیریت خردمندانه سیستم ها و فرآیند ها و بهبود مستمر آن ها ، سطح بالایی از اعتماد و اطمینان را برای همه ذینفعان فراهم می کنیم.

شفافیت و پاسخگویی
شفافیت و پاسخگویی به عنوان پایه های اصلی موفقیت ما تلقی شده و همه کارکنان سازمان مسئولیت دارند با تامین اطلاعات دقیق ، صحیح و کافی به منظور حمایت از تصمیم گیری های موثر و بهنگام ، این دو ارزش را در کار روزانه خود مد نظر قرار داده و به فرهنگ مسلط سازمان مبدل سازند.

 

  • ما چنان عمل خواهیم کرد که مشتریان با مشورت ما ، سرمایه خود را به بازار کسب و کار ارایه کنند.
  • نام ، شهرت ، هزینه ، سرعت و کیفیت خدمات ما ، باعث اطمینان و آرامش خاطر همه ذینفعان خواهد شد.