تامین نیروی انسانی

در عصر کنونی، سازمان ها به نیروی انسانی خود توجه ویژه ای دارند.چرا که در محیط کسب و کار ، نیروی انسانی قلب سازمان محسوب می شود. در حقیقت، سازمان ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آن ها نیز میسر نخواهد بود.
بنا به اهمیت این موضوع، امروزه، به کارگیری نیروی انسانی شایسته، مهم ترین رمز موفقیت سازمان ها به شمار می رود ، به همین دلیل شرکت اقتصاد محور ونداد در زمینه ی انجام امور خدماتی و تامین نیروی انسانی ماهر و ساده آقا و خانم جهت انجام امور خدماتی و بهداشتی و نظافتی از قبیل آبدارچی ، نظافتچی ، باغبان و راننده ، ماشین نویس ، بایگان ، حسابدار ، تایپ ، پرینت، اسکن ، طبخ و توزیع و بسته بندی غذا ، نگهداری و نظافت ادارات، شرکتها ، منازل آپارتمانها و اماکن عمومی و پارکها و تفرجگاهها ، تامین نیروی انسانی ساده و ماهر برای ادارات ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی طراحی و اجراء و نگهداری از فضای سبز و پارکهای شهری و جنگلی در حال انجام فعالیت می باشد .

  • آمادگی قرارداد با سازمانها و شرکت ها جهت تامین نیروی انسانی در موراد فوق

بخشی از قرارداد های منعقده