خدمات مالی

  • آماده ارائه کلیه خدمات مالی و مالیاتی در بالاترین کیفیت و مطابق استانداردها و قوانین.
  • اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزي و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباري داخلی و خارجی،
  • عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی