سخن مدیر عامل

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و رقابت تنگاتنگ بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی در جذب و حفظ منابع، وصول مطالبات در اولویت اول تمام بنگاهها قرار گرفته است .

مطالبات معوق در وضعیت کنونی یکی از معضلات اساسی سیستم اقتصادی محسوب میشود که حل ریشه ای آن به سازمانها بالاخص بانکها در برون رفت از وضعیت نامطلوب کنونی کمک بسیاری خواهد نمود. یکی از آثار مهم وجود مطالبات معوق، بلوکه شدن بخشی از منابع و خروج آن از چرخه عملیاتی فعاليتهاي اقتصادي است. این امر منافع سازمانها و بانکها را به خطر انداخته و بانک را به عنوان امانت دار و وکیل سپرده های مردم از به کارگیری صحیح آن و کسب سود و بازدهی بیشتر باز می دارد.

لذا این شرکت با تکیه بر دانش پرسنل متخصص و مجرب خویش گام بزرگی را در جهت حفظ منافع کارفرمای خویش برداشته و روز به روز به موفقیت های خویش می افزاید .

ما افتخار داریم بگوییم در افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی مشتریان نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود؛ زیرا معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان می‌گردد.